Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die de Stichting Kenniscollege Roerende Zaken (Stichting KRZ) aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.stichtingkrz.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting KRZ (ook niet via een eigen netwerk). Stichting KRZ kan er niet voor instaan dat de informatie op www.stichtingkrz.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Stichting KRZ sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.stichtingkrz.nl.

Stichting Kenniscollege Roerende Zaken

 

info@stichtingkrz.nl

Privacybeleid

Disclaimer

Zoek in de site

 

Stichting Kenniscollege Roerende Zaken

 

info@stichtingkrz.nl

Privacybeleid

Disclaimer

Zoek in de site

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die de Stichting Kenniscollege Roerende Zaken (Stichting KRZ) aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.stichtingkrz.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting KRZ (ook niet via een eigen netwerk). Stichting KRZ kan er niet voor instaan dat de informatie op www.stichtingkrz.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Stichting KRZ sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.stichtingkrz.nl.