Klachten en tuchtrecht

Leden van de Federatie TMV, zijn als Registertaxateur, Registermakelaar en/of Registerveilinghouder opgenomen in een van de Registers van Federatie TMV. Dit betekent dat ze zich dienen te houden aan de Reglementen en Protocollen van Federatie TMV. Daarmee zijn de Leden onderworpen aan tuchtrechtspraak. De tuchtrechtspraak is onafhankelijk van de Federatie TMV en is ondergebracht in een aparte stichting: de Stichting Kenniscollege Roerende Zaken (Stichting KRZ).

Dat betekent dat een Lid individueel ter verantwoording kan worden geroepen voor zijn of haar handelen of nalaten voor het Tuchtcollege van de Stichting KRZ.

Het Tuchtcollege is onafhankelijk van de Federatie TMV en kent een eigen bestuur, Statuten en Reglementen. De procedure van de tuchtrechtspraak is vastgelegd in het Reglement Tuchrechtspraak Aangesloten Organisaties.

Hoe dient u een klacht in?

Van een Lid mag u kwaliteit en ethisch handelen verwachten. Een Lid houdt zich aan de Reglementen en Protocollen die Federatie TMV heeft vastgesteld.

Bent u als opdrachtgever of als belanghebbende niet tevreden over de geleverde dienst van een Lid? Meent u dat het Lid zich niet gehouden heeft aan de regels? En komt u er met het Lid niet uit? Dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de Stichting KRZ. De klacht wordt dan behandeld door een onafhankelijk Tuchtcollege.

Klachten worden alleen in behandeling genomen als ze gaan over een (gewezen) Lid dat heeft gehandeld of nagelaten in strijd met het Reglement Gedrags- en Beroepsregels Federatie TMV.

Belangrijk!

Het Tuchtcollege zal ook bij een gegronde klacht geen andere waarde vaststellen van een getaxeerd object. Het Tuchtcollege kan bij een gegronde klacht oordelen dat een waarde niet op de juiste wijze tot stand is gekomen. Maar het Tuchtcollege brengt geen nieuw Taxatierapport uit. Ook kan het Tuchtcollege het Lid niet als maatregel opleggen het taxatierapport aan te passen.

Het is goed dat u zich dat realiseert als u een klacht overweegt.

Contact

U kunt een klacht indienen bij de Stichting KRZ via info@stichtingkrz.nl.

Stichting Kenniscollege Roerende Zaken

 

info@stichtingkrz.nl

Privacybeleid

Disclaimer

Zoek in de site

 

Stichting Kenniscollege Roerende Zaken

 

info@stichtingkrz.nl

Privacybeleid

Disclaimer

Zoek in de site

 

Leden van de Federatie TMV, zijn als Registertaxateur, Registermakelaar en/of Registerveilinghouder opgenomen in een van de Registers van Federatie TMV. Dit betekent dat ze zich dienen te houden aan de Reglementen en Protocollen van Federatie TMV. Daarmee zijn de Leden onderworpen aan tuchtrechtspraak. De tuchtrechtspraak is onafhankelijk van de Federatie TMV en is ondergebracht in een aparte stichting: de Stichting Kenniscollege Roerende Zaken (Stichting KRZ).

Dat betekent dat een Lid individueel ter verantwoording kan worden geroepen voor zijn of haar handelen of nalaten voor het Tuchtcollege van de Stichting KRZ.

Het Tuchtcollege is onafhankelijk van de Federatie TMV en kent een eigen bestuur, Statuten en Reglementen. De procedure van de tuchtrechtspraak is vastgelegd in het Reglement Tuchrechtspraak Aangesloten Organisaties.

Hoe dient u een klacht in?

Van een Lid mag u kwaliteit en ethisch handelen verwachten. Een Lid houdt zich aan de Reglementen en Protocollen die Federatie TMV heeft vastgesteld.

Bent u als opdrachtgever of als belanghebbende niet tevreden over de geleverde dienst van een Lid? Meent u dat het Lid zich niet gehouden heeft aan de regels? En komt u er met het Lid niet uit? Dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de Stichting KRZ. De klacht wordt dan behandeld door een onafhankelijk Tuchtcollege.

Klachten worden alleen in behandeling genomen als ze gaan over een (gewezen) Lid dat heeft gehandeld of nagelaten in strijd met het Reglement Gedrags- en Beroepsregels Federatie TMV.

Belangrijk!

Het Tuchtcollege zal ook bij een gegronde klacht geen andere waarde vaststellen van een getaxeerd object. Het Tuchtcollege kan bij een gegronde klacht oordelen dat een waarde niet op de juiste wijze tot stand is gekomen. Maar het Tuchtcollege brengt geen nieuw Taxatierapport uit. Ook kan het Tuchtcollege het Lid niet als maatregel opleggen het taxatierapport aan te passen.

Het is goed dat u zich dat realiseert als u een klacht overweegt.

Contact

U kunt een klacht indienen bij de Stichting KRZ via info@stichtingkrz.nl.