Vragen over tuchtrecht

Vragen over tuchtrecht leden Federatie TMV

1. Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met een taxatie?

Vraag de taxateur om toe te lichten op welke wijze hij tot zijn taxatie is gekomen.

2. Waar kan ik terecht met klachten over een taxateur, makelaar of veilinghouder die lid is van de Federatie TMV?

Het kan voorkomen dat u als opdrachtgever niet tevreden bent over het werk van een lid van de Federatie TMV of de wijze waarop u bent behandeld. Uiteraard probeert u er eerst in onderling overleg uit te komen. Lukt dit niet, dan kunt u de klacht of het geschil schriftelijk indienen bij het bureau van de Stichting KRZ.

Uw klacht kunt u mailen naar info@stichtingkrz.nl.

3. Wat vermeldt u in de klacht?

Uw klacht voldoet aan de minimumvereisten als u daarin vermeldt:

 • uw naam en contactgegevens
 • de naam, contactgegevens en het registratienummer van het Lid waarover u klaagt
 • een omschrijving van de gedraging waarover u klaagt
 • waarom u vindt dat het Lid onjuist heeft gehandeld
 • datum en uw handtekening.

4. Hoe is het tuchtrecht geregeld?

Het tuchtrecht (in eerste aanleg en in hoger beroep) is ondergebracht in een zelfstandige en onafhankelijke stichting: Stichting KRZ. Belanghebbenden (incl. de Federatie TMV zelf) kunnen daar met hun klachten terecht.

5. Wie kan een klacht indienen?

Niet alleen een opdrachtgever kan een klacht indienen. Iedereen die belang heeft bij de taxatie kan een klacht indienen. Ook de Federatie TMV kan een klacht indienen over een Lid.

6. Welke procedure wordt gevolgd als er een klacht is ingediend?

De Stichting KRZ heeft een Reglement vastgesteld waarin de procedure is opgenomen.

 • Eerst wordt bekeken of de klacht aan de minimumvereisten voldoet. Is dat het geval, dan wordt de klager verzocht het klachtgeld te betalen.
 • Vervolgens wordt getracht te bevorderen dat partijen er onderling uitkomen.
 • Daarna wordt een kamer samengesteld van juristen en inhoudelijk deskundigen. Zij zullen eveneens eerst proberen een minnelijke oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan wordt het Lid gevraagd schriftelijk te reageren op de klacht.
 • Daarna volgt een hoorzitting, waarin klager en beklaagde gehoord worden door de kamer van het Tuchtcollege.
 • Vervolgens wordt een schriftelijke uitspraak gedaan. Is de klacht gegrond, dan kunnen maatregelen worden opgelegd.

7. Kan ik tegen een uitspraak van een Tuchtcollege in beroep?

Ja, dat kan. De betrokken partijen kunnen bij de Stichting KRZ in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van een Tuchtcollege.

8. Hoeveel bedraagt het klachtgeld?

Het klachtgeld bedraagt 125 euro per ingediende klacht. Dit bedrag krijgt de klager terug, wanneer de klacht gegrond is verklaard door het Tuchtcollege.

9. Waarover kan ik klachten indienen?

Klachten worden alleen in behandeling genomen als ze gaan over een (gewezen) Lid dat heeft gehandeld of nagelaten in strijd met het Reglement Gedrags- en Beroepsregels Federatie TMV.

10. Vallen alle taxateurs, makelaars en veilinghouders van roerende zaken in Nederland onder het tuchtrecht van de Federatie TMV?

Nee, alleen de Leden vallen onder het Tuchtrecht van de Federatie TMV, dat onafhankelijk wordt uitgevoerd door de Stichting KRZ.

Stichting Kenniscollege Roerende Zaken

 

info@stichtingkrz.nl

Privacybeleid

Disclaimer

Zoek in de site

 

Stichting Kenniscollege Roerende Zaken

 

info@stichtingkrz.nl

Privacybeleid

Disclaimer

Zoek in de site

 

Vragen over tuchtrecht leden Federatie TMV

1. Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met een taxatie?

Vraag de taxateur om toe te lichten op welke wijze hij tot zijn taxatie is gekomen.

2. Waar kan ik terecht met klachten over een taxateur, makelaar of veilinghouder die lid is van de Federatie TMV?

Het kan voorkomen dat u als opdrachtgever niet tevreden bent over het werk van een lid van de Federatie TMV of de wijze waarop u bent behandeld. Uiteraard probeert u er eerst in onderling overleg uit te komen. Lukt dit niet, dan kunt u de klacht of het geschil schriftelijk indienen bij het bureau van de Stichting KRZ.

Uw klacht kunt u mailen naar info@stichtingkrz.nl.

3. Wat vermeldt u in de klacht?

Uw klacht voldoet aan de minimumvereisten als u daarin vermeldt:

 • uw naam en contactgegevens
 • de naam, contactgegevens en het registratienummer van het Lid waarover u klaagt
 • een omschrijving van de gedraging waarover u klaagt
 • waarom u vindt dat het Lid onjuist heeft gehandeld
 • datum en uw handtekening.

4. Hoe is het tuchtrecht geregeld?

Het tuchtrecht (in eerste aanleg en in hoger beroep) is ondergebracht in een zelfstandige en onafhankelijke stichting: Stichting KRZ. Belanghebbenden (incl. de Federatie TMV zelf) kunnen daar met hun klachten terecht.

5. Wie kan een klacht indienen?

Niet alleen een opdrachtgever kan een klacht indienen. Iedereen die belang heeft bij de taxatie kan een klacht indienen. Ook de Federatie TMV kan een klacht indienen over een Lid.

6. Welke procedure wordt gevolgd als er een klacht is ingediend?

De Stichting KRZ heeft een Reglement vastgesteld waarin de procedure is opgenomen.

 • Eerst wordt bekeken of de klacht aan de minimumvereisten voldoet. Is dat het geval, dan wordt de klager verzocht het klachtgeld te betalen.
 • Vervolgens wordt getracht te bevorderen dat partijen er onderling uitkomen.
 • Daarna wordt een kamer samengesteld van juristen en inhoudelijk deskundigen. Zij zullen eveneens eerst proberen een minnelijke oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan wordt het Lid gevraagd schriftelijk te reageren op de klacht.
 • Daarna volgt een hoorzitting, waarin klager en beklaagde gehoord worden door de kamer van het Tuchtcollege.
 • Vervolgens wordt een schriftelijke uitspraak gedaan. Is de klacht gegrond, dan kunnen maatregelen worden opgelegd.

7. Kan ik tegen een uitspraak van een Tuchtcollege in beroep?

Ja, dat kan. De betrokken partijen kunnen bij de Stichting KRZ in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van een Tuchtcollege.

8. Hoeveel bedraagt het klachtgeld?

Het klachtgeld bedraagt 125 euro per ingediende klacht. Dit bedrag krijgt de klager terug, wanneer de klacht gegrond is verklaard door het Tuchtcollege.

9. Waarover kan ik klachten indienen?

Klachten worden alleen in behandeling genomen als ze gaan over een (gewezen) Lid dat heeft gehandeld of nagelaten in strijd met het Reglement Gedrags- en Beroepsregels Federatie TMV.

10. Vallen alle taxateurs, makelaars en veilinghouders van roerende zaken in Nederland onder het tuchtrecht van de Federatie TMV?

Nee, alleen de Leden vallen onder het Tuchtrecht van de Federatie TMV, dat onafhankelijk wordt uitgevoerd door de Stichting KRZ.