Tuchtcollege

Na ontvangst van uw klacht en het klachtgeld (€ 125,00) vormt de Stichting KRZ een Tuchtcollege dat de klacht in behandeling gaat nemen.
 
Het Tuchtcollege bestaat uit drie personen, waarvan minimaal één persoon grondige kennis heeft van de professionele diensten van het betreffende Lid en minimaal twee leden met een grondige kennis en ervaring binnen de rechterlijke macht en/of disciplinaire rechtspraak.
 
Het Tuchtcollege zal in eerste instantie nagaan of een minnelijke oplossing mogelijk is. Want als klager en beklaagde het eens kunnen worden met elkaar, is dat vaker een oplossing op maat en zal er sneller duidelijkheid zijn over de afloop. Daar zijn alle partijen het beste mee geholpen.
 
Is een minnelijke oplossing niet mogelijk, dan vraagt het Tuchtcollege de beklaagde om een schriftelijke reactie op de klacht. Vervolgens wordt een hoorzitting gepland. Tijdens de hoorzitting hoort het Tuchtcollege de klager en de beklaagde over hun standpunten.
 
Na de hoorzitting doet het Tuchtcollege uitspraak over de ontvankelijkheid, dus of de klacht inhoudelijk door het Tuchtcollege kan worden behandeld. Een klacht kan niet-ontvankelijk zijn wanneer het Tuchtcollege tot de conclusie komt dat de klacht niet gaat over een professionele dienst van het betreffende Lid. Of dat de klager geen belanghebbende is. Is de klacht ontvankelijk, dan doet het tuchtcollege een uitspraak over de inhoud van de klacht.
 
Is de klacht gegrond, dan ontvangt de klager het klachtgeld retour. Het Tuchtcollege kan bij een gegronde klacht maatregelen opleggen aan het Lid. Deze maatregelen variëren van een waarschuwing tot een uitschrijving uit de registers van de Federatie TMV.

Hoger beroep

Tegen een uitspraak van het Tuchtcollege is hoger beroep mogelijk. Voor de behandeling van het hoger beroep wordt een nieuw Tuchtcollege samengesteld.

Samenstelling Tuchtcollege

Voor elke klacht wordt een kamer van het tuchtcollege samengesteld, bestaande uit drie personen: een lid A en twee leden B. Elk lid A heeft grondige kennis en ervaring binnen de rechterlijke macht of disciplinaire rechtspraak en elk lid B heeft grondige kennis van professionele taxatiediensten.

BELANGRIJK

Het Tuchtcollege zal ook bij een gegronde klacht geen andere waarde vaststellen van een getaxeerd object en ook geen verplichting tot betalen van een schadevergoeding o.i.d. toewijzen. Het Tuchtcollege kan bij een gegronde klacht oordelen dat een waarde niet op de juiste wijze tot stand is gekomen. Maar het Tuchtcollege brengt geen nieuw taxatierapport uit. Ook kan het Tuchtcollege het Lid niet als maatregel opleggen het taxatierapport aan te passen.
 
Het is goed dat u zich dat realiseert als u een klacht overweegt.

Stichting Kenniscollege Roerende Zaken

 

info@stichtingkrz.nl

Privacybeleid

Disclaimer

Zoek in de site

 

Stichting Kenniscollege Roerende Zaken

 

info@stichtingkrz.nl

Privacybeleid

Disclaimer

Zoek in de site

 

Na ontvangst van uw klacht en het klachtgeld (€ 125,00) vormt de Stichting KRZ een Tuchtcollege dat de klacht in behandeling gaat nemen.
 
Het Tuchtcollege bestaat uit drie personen, waarvan minimaal één persoon grondige kennis heeft van de professionele diensten van het betreffende Lid en minimaal twee leden met een grondige kennis en ervaring binnen de rechterlijke macht en/of disciplinaire rechtspraak.
 
Het Tuchtcollege zal in eerste instantie nagaan of een minnelijke oplossing mogelijk is. Want als klager en beklaagde het eens kunnen worden met elkaar, is dat vaker een oplossing op maat en zal er sneller duidelijkheid zijn over de afloop. Daar zijn alle partijen het beste mee geholpen.
 
Is een minnelijke oplossing niet mogelijk, dan vraagt het Tuchtcollege de beklaagde om een schriftelijke reactie op de klacht. Vervolgens wordt een hoorzitting gepland. Tijdens de hoorzitting hoort het Tuchtcollege de klager en de beklaagde over hun standpunten.
 
Na de hoorzitting doet het Tuchtcollege uitspraak over de ontvankelijkheid, dus of de klacht inhoudelijk door het Tuchtcollege kan worden behandeld. Een klacht kan niet-ontvankelijk zijn wanneer het Tuchtcollege tot de conclusie komt dat de klacht niet gaat over een professionele dienst van het betreffende Lid. Of dat de klager geen belanghebbende is. Is de klacht ontvankelijk, dan doet het tuchtcollege een uitspraak over de inhoud van de klacht.
 
Is de klacht gegrond, dan ontvangt de klager het klachtgeld retour. Het Tuchtcollege kan bij een gegronde klacht maatregelen opleggen aan het Lid. Deze maatregelen variëren van een waarschuwing tot een uitschrijving uit de registers van de Federatie TMV.

Hoger beroep

Tegen een uitspraak van het Tuchtcollege is hoger beroep mogelijk. Voor de behandeling van het hoger beroep wordt een nieuw Tuchtcollege samengesteld.

Samenstelling Tuchtcollege

Voor elke klacht wordt een kamer van het tuchtcollege samengesteld, bestaande uit drie personen: een lid A en twee leden B. Elk lid A heeft grondige kennis en ervaring binnen de rechterlijke macht of disciplinaire rechtspraak en elk lid B heeft grondige kennis van professionele taxatiediensten.

BELANGRIJK

Het Tuchtcollege zal ook bij een gegronde klacht geen andere waarde vaststellen van een getaxeerd object en ook geen verplichting tot betalen van een schadevergoeding o.i.d. toewijzen. Het Tuchtcollege kan bij een gegronde klacht oordelen dat een waarde niet op de juiste wijze tot stand is gekomen. Maar het Tuchtcollege brengt geen nieuw taxatierapport uit. Ook kan het Tuchtcollege het Lid niet als maatregel opleggen het taxatierapport aan te passen.
 
Het is goed dat u zich dat realiseert als u een klacht overweegt.